Regionale bloemisten
Bloemen rondom bekijken
Gratis bezorgd
Bloemen rondom bekijken
Regionale bloemisten
Gratis bezorgd
Menu
Zoeken
Bewaard
Bestellen
Inloggen

Privacyverklaring

1. INLEIDING

Dit is het Privacybeleid van Wishflowers B.V., Mr. van Coothstraat 39 A, 5141 EP Waalwijk, telefoonnummer: +31 (0)85 876 94 63, e-mail: klantenservice@wishflowers.nl (hierna te noemen ‘Wishflowers’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’). Het correct omgaan met persoonsgegevens is voor ons buitengewoon belangrijk. Daarom besteden wij veel zorg aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving (inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming). 

Om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen, houden we ons aan de volgende kernwaarden: 

Informatie: Wij willen u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.

Beperkte verzameling: We besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die we verzamelen en gebruiken tot alleen die informatie die nodig is voor de verkoop van onze producten en/of het leveren van onze diensten (zoals hieronder gedefinieerd).

Beveiliging: Wij nemen de gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen hetzelfde van de partijen die namens u uw gegevens gebruiken. Wishflowers test proactief haar websites en apps voortdurend door middel van een geautomatiseerde beveiligingsscan.

Recht van de personen: We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetten (inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij deze kernwaarden implementeren en hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij verzoeken u dringend om deze verklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze de basis aangeeft waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u onze producten online of in een van onze winkels of via andere verkooppunten van andere Wishflowers koopt (‘Producten’), wanneer u toegang krijgt tot onze websites, met ons contact hebt of anderszins gebruikmaakt van onze diensten en toepassingen (gezamenlijk aangeduid als ‘Diensten’). 

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN
De persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u onze Producten koopt of onze Diensten gebruikt, omvatten het volgende (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Persoonsgegevens’): 
• Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze Producten online koopt).

• Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die wij automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online Diensten. Wanneer u onze websites of apps bezoekt, gebruikmaakt van (openen, klikken, lezen, cursorbewegingen enz.) onze nieuwsbrief of geconfronteerd wordt met online marketingadvertenties van Wishflowers, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de Producten en Diensten die u bevallen en de inhoud van uw verlaten winkelmandje.

• Uw accountgegevens. Om uw account bij Wishflowers (indien van toepassing) (online of in de winkel via de registratie-applicatie) te voltooien, gebruiken wij uw naam, geslacht, contactgegevens, geboortedatum (plus burgerservicenummer als deze volgens de lokale wetgeving gekoppeld is aan uw geboortedatum) en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

• Uw online aankopen. Om uw online aankopen te voltooien via de officiële Wishflowers-webshop of via andere officiële sociale mediakanalen van Wishflowers, gebruiken wij uw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het product of de producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, (werknemers)korting, gebruikte vouchercode (indien aanwezig), geschenk met aankopen (indien van toepassing), optionele extra persoonlijke kaart- of graveergegevens, bezorgmethode en afleveradres.

• Uw gegevens bij gebruik van onze Wishflowers app. Als u gebruikmaakt van onze Wishflowers app, slaan we uw naam en e-mailadres op. Om het apparaat in combinatie met de app te kunnen gebruiken, wordt automatisch informatie met betrekking tot het apparaat verzameld, zoals wifi-sterkte, batterijpercentage en geïnstalleerde versie.

• De persoonsgegevens die u met ons deelt tijdens het personalisatieproces wanneer u een gepersonaliseerd Wishflowers-product koopt. Als u Wishflowers Products via ons personaliseert, gebruiken wij uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de naam die u op de Wishflowers-producten wilt plaatsen) om uw verzoek te kunnen verwerken en onze Diensten aan u te kunnen verlenen.

• Uw gegevens bij het abonneren op onze nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief van Wishflowers met inspirerende en commerciële inhoud te kunnen verstrekken, gebruiken wij uw e-mailadres en aanvullende informatie als u deze toevoegt aan uw profiel, zoals naam, geboortedatum en favoriete winkel. Wishflowers stuurt ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw persoonlijke voorkeuren als u ons die hebt verstrekt.

• Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

• Uw gegevens over loterijen, abonneren en winnen, leadgeneratiecampagnes, wedstrijden of proefacties. Alle gegevens die u deelt wanneer u deelneemt aan een loterij, een verkoopbevorderingscampagne, wedstrijd of proefactie, of u zich abonneert en wint.

• Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en Product- of evenementrecensies die u publiceert op onze websites of online of via sociale media met ons deelt.

3. DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons uit te voeren en om u de Producten, Diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook u in staat stellen om onze Producten aan te schaffen, te reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op uw vragen, essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten die u aanvraagt enz. 

Voor onze legitieme commerciële belangen: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zowel op geaggregeerde als op individuele basis) met het doel onze Producten en Diensten te adverteren, om via e-mail, gewone post, sociale media of anderszins contact met u op te nemen voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze Producten en Diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te achterhalen wat u mogelijk interesseert, om de doeltreffendheid van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten en te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. Op basis van uw gebruik van onze Diensten en Producten die u hebt aangeschaft, kunnen we u bovendien benaderen met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen. 

We kunnen ook uw Persoonsgegevens gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het exploiteren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten; om onze Producten en Diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze Producten en Diensten; om onze zakelijke activiteiten mogelijk te maken; om de beleidslijnen en de procedures van het bedrijf uit te voeren; om ons in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van bedrijfsmiddelen of bedrijfsactiviteiten van Wishflowers, acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme bedrijfsdoeleinden toegestaan door het toepasselijke recht. 

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming: 
Als u geen Product bij ons hebt gekocht, sturen wij u alleen directe marketingberichten (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of service-updates) via e-mail, andere elektronische middelen, via de telefoon of via reguliere mail (zoals folders), nadat we uw toestemming hebben gekregen om dit te doen. 

Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk geen toestemming geven. In plaats daarvan moet toestemming van hun ouder of wettelijke voogd worden verstrekt. 

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie de onderstaande rubriek Uw rechten). 

Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.  

4. SOCIALE MEDIA
Wanneer u deelneemt aan verschillende fora voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn enz., moet u bekend zijn met en de tools van die sites en deze begrijpen, zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale media profiel(en) kunt delen. 

Wishflowers is gebonden aan de privacypraktijken of de beleidslijnen van deze derden, dus raden wij u aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale mediaomgevingen te lezen. 

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met uw instellingen op de Wishflowers-pagina’s), kunnen bepaalde persoonsgegevens met Wishflowers worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst/gedeeld enz.). 

5. BEOORDELINGEN
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

6. DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

• Andere entiteiten binnen de Wishflowers Group. Uw Persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Wishflowers-entiteiten die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

• Externe leveranciers. We nemen contact op met derden om ons te helpen onze Producten en Diensten aan ons te leveren, waaronder:

- Zakelijke partners (bloemisten), leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers; 
- Contactcenters, om ons te helpen op de afdeling Consumentenservice; 
- Reclame- en mediabedrijven die voor ons marketing- en media-activiteiten uitvoeren; 
- Aanbieders van analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en apps, zoals Google Analytics. 

Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons Persoonsgegevens openen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten, nemen wij commercieel redelijke stappen om leveranciers van derden te verplichten uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken. 

• Zakelijke transactie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van Wishflowers.

• Derde partijen ingeval van een juridische vereiste. Wij kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven als wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.

• Met toestemming. We kunnen ook informatie over u, inclusief persoonsgegevens, bekendmaken aan een andere derde partij, wanneer u toestemming hebt verleend of hebt gevraagd dat wij dit doen, bijvoorbeeld in het geval van een promotiecampagne met een andere sponsor.

7. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens binnen de Europese Unie verwerkt. Houd er echter rekening mee dat Wishflowers alle Persoonsgegevens die u ons verstrekt, mag overdragen en verwerken naar andere landen dan het land waar u woonachtig bent. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens. Wishflowers of externe leveranciers die wij gebruiken, zullen er daarom voor zorgen dat alle adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen en dat alle toepasselijke wetten en voorschriften worden nageleefd in verband met dergelijke overdracht, meer in het bijzonder voor Persoonsgegevens die worden overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat we juridisch noodzakelijke contracten hebben afgesloten met ontvangers van uw gegevens, inclusief standaard contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteiten, indien vereist. 

U hebt recht op een kopie van alle documentatie waaruit de gepaste veiligheidsmaatregelen blijken die zijn genomen, door een verzoek in te dienen via klantenservice@wishflowers.nl

8. BEVEILIGING
We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. 

We ondernemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat een externe leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens. 

9. GEGEVENSBEWARING
We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen. 

10. UW RECHTEN
Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens: 

• Recht op toegang – U hebt het recht om bevestiging te vragen als Wishflowers persoonsgegevens over u verwerkt, en als dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie. Op verzoek kunnen we u ook een kopie van de persoonsgegevens verstrekken die worden verwerkt;

• Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat Wishflowers uw Persoonsgegevens corrigeert, aanpast of aanvult als wij onjuiste of onvolledige gegevens over u hebben. U kunt uw persoonsgegevens ook zelf corrigeren, aanpassen of aanvullen door uw profiel bij te werken. We verzoeken u ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat wijzigingen in persoonlijke omstandigheden (zoals adreswijzigingen, bankrekening enz.) aan Wishflowers worden gemeld zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens actueel zijn. Wishflowers zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens correct zijn;

• Recht op intrekking van toestemming – U hebt het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment in te trekken door de instructies in een marketingcommunicatie op te volgen of door het onderstaande formulier in te vullen. Als we uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebruiken om andere redenen dan marketingcommunicatie, kunt u uw toestemming intrekken door het onderstaande formulier in te vullen;

• Recht op verwijdering – U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van alle irrelevante Persoonsgegevens die wij over u hebben wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld; (ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking; (iii) u bezwaar hebt tegen de verwerking in het geval van directe marketingdoeleinden, of - in alle andere gevallen - er geen doorslaggevende legitieme reden is voor verwerking; (iv) wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Als u een dergelijk verzoek hebt en aan alle vereisten wordt voldaan, zullen wij ervoor zorgen dat Wishflowers de gegevens waarvan wij niet wettelijk verplicht zijn om te bewaren, verwijdert;

• Recht op beperking van gegevensgebruik – U hebt het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer (i) u de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onwettig is maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) we de Persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of (iv) wanneer u bezwaar maakt tegen gegevensgebruik op basis van onze legitieme belangen in afwachting van verificatie of Wishflowers inderdaad dwingende belangen heeft om het relevante gegevensgebruik voort te zetten;

• Recht op gegevensportabiliteit – in de mate dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst met u en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, hebt u het recht om alle dergelijke Persoonsgegevens die u aan Wishflowers hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbaar formaat, en ook om ons te verplichten deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden wanneer dit technisch mogelijk is;

• Recht op bezwaar – voor zover wij afhankelijk zijn van onze legitieme belangen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en we moeten een einde maken aan deze verwerking tenzij we overtuigende legitieme redenen kunnen aantonen voor het gebruik dat uw belangen, rechten en vrijheden schendt, of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten uitgevoerd door Wishflowers;

• Recht om een klacht in te dienen – U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat waar u woonachtig bent, als u van mening bent dat de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

11. WIJZIGINGEN IN HET BELEID
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd herzien worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt. 

12. NEEM CONTACT MET ONS OP
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar klantenservice@wishflowers.nl en zorg ervoor dat u het type van uw verzoek aangeeft.

Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn. Door op de knop “Cookies accepteren” te klikken of door verder te gaan op onze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Cookieverklaring